(( تقدیر از مدیر عامل هلدینگ کوثر صبا و  مدیران عامل شرکت های تابعه ))

……………………………………………………………………………………….

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه صنعت کوثر صبا: در پایان چهارمین نشست

مدیران سازمان اقتصادی کوثر که در مورخ ۱۳ و ۱۴ آذر ماه در مشهد مقدس برگزار گردید.

طی مراسمی از مدیرعامل محترم هلدینگ کوثر صبا ، دکتر حامد عین افشار و مدیران عامل شرکت های تابعه هلدینگ  (شرکت سیمکات ، شرکت پنبه و دانه های روغنی خراسان و شرکت خاوردشت) که در سال مالی گذشته طی ارزشیابی های صورت گرفته جزو سه شرکتبرتر شناخته شد، تقدیر و قدرانی گردید.

جناب آقای مهندس اسکندری، مدیرعامل محترم سازمان اقتصادی کوثر، طی تقدیرنامه ای، مجاهدت در عرصه جنگ اقتصادی و بهبود فرآیند تولید شرکت ها و تحقق شاخص های ارزیابی مد نظر سازمان که با ایمان قلبی در آن نقش آفرینی کرده اند را بسیار مهم و قابل تحسین و تقدیر دانست.

فهرست