حضور شرکت جمکو در دومین نمایشگاه حمایت از صنعت پتروشیمی

به گزارش روابط عمومی شرکت جمکو، دومین نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی با حضور پررنگ جمکو در جزیره کیش برگزار گردید.

شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوین با رویکرد افزایش عمق ساخت داخل و توسعه همکاری با سازندگان داخلی در دومین نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی حضور پیدا کرده است.

در این نمایشگاه الکتروموتورهای ضد انفجار جدید جمکو عرضه شده است تا تولیدکنندگان داخلی با روندی که در مجموعه جمکو طی می شود بیش از گذشته آشنا شوند و همچنین بتوانند در مسیر نیازمندی‌های فناورانه بویژه در تولید موتورهای الکتریکی با تکنولوژی بالا حرکت کنند.

در دومین نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی نشست های تخصصی با حضور صاحبان صنایع، شرکت های دانش بنیان، تولید کنندگان داخلی، پژوهشگران موسسات آموزش عالی و علاقمند به صنعت پتروشیمی برگزار شد.

معرفی توانمندی‌های زنجیره تامین، ارائه پروژه های توسعه ای صنعت الکتروموتور در پتروشیمی ، معرفی نیازمندی های فناورانه و تولید قطعات با تکنولوژی های جدید از جمله اهدافی است که در نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی پیگیری می شود.

فهرست