حضور شرکت جمکو در کنفرانس بین المللی موتور ها و ژنراتور های الکتریکی در سبزوار

«اولین کنفرانس بین‌المللی موتورها و ژنراتورهای الکتریکی و نمایشگاه جانبی»، هفتم و هشتم اسفندماه سال جاری در دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت جمکو، این شرکت در اولین کنفرانس بین‌المللی موتورها و ژنراتورهای الکتریکی و نمایشگاه جانبی، که هفتم و هشتم اسفندماه سال جاری در دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار برگزار می‌شود. حضور خواهد داشت.
این همایش در ۱۳ محور از جمله؛
ماشین‌های الکتریکی میدان دوار، ماشین‌ها و محرکه‌های نوآورانه، مباحث حرارتی، تلفات و راندمان، مسائل مرتبط با مباحث طراحی الکتریکی ماشین‌های حرارتی، درایوهای الکتریکی، پایش شرایط و تشخیص و عیب‌یابی، هادی‌ها مواد مغناطیس عایق‌ها و مواد جدید، مسائل مرتبط با مباحث طراحی مکانیکی ماشین‌الکتریکی، ارتعاش و تعادل، تکنولوژی ساخت تست‌ها و استانداردها، تعمیر و نگهداری، مدیریت فروش ابزارهای بازار و روش‌های بسته‌بندی انبارداری و توزیع، برگزار می‌شود.

 

فهرست