دکتر عبدالهادی مطلق معارفه شد

به گزارش روابط عمومی شرکت کوثر صبا، طی مراسمی با حضور مدیرعامل، آقای دکتر عین افشار و اعضای هیأت مدیره هلدینگ کوثر صبا مراسم معارفه دکتر عبدالهادی مطلق برگزار و از خدمات دکتر محمد ایرانشاهی تجلیل گردید.
طی این حکم آقای دکتر عبدالهادی مطلق بعنوان رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت کوثر صبا(سهامی عام) از سوی مدیر عامل سازمان اقتصادی کوثر جناب آقای مهندس اسکندری منصوب گردید.

فهرست