گروه کوثر صبا، موفق به اورهال الکتروموتورهای نیروگاه اتمی بوشهر شد.

نیروگاه اتمی بوشهر

 

به گزارش روابط عمومی شرکت جمکو، عملیات اورهال الکتروموتورهای نیروگاه اتمی بوشهر با موفقیت به پایان رسید.

این تعمیرات با همت کارکنان متعهد و متخصص شرکت جمکو در اسفند 1399 وارد فاز عملیاتی شد و مطابق برنامه ریزی بعمل آمده با موفقیت در خرداد 1400 به پایان رسید.

نظر به تخصص و تعهد شرکت جمکو ، عملیات اورهال اساسی الکتروموتورهای نیروگاه اتمی بوشهر به شرکت جمکو واگذار گردید و در اواخر اسفندماه 1399 و با پیگیری های بعمل آمده، عملیات تعمیرات اساسی آن طبق بروز رسانی بعمل آمده در برنامه زمانبندی آغاز شد که بر این اساس دوره تعمیرات این عملیات 70 روز پیش بینی ، تنظیم و محقق گردید.

شایان ذکر است که شرایط همه گیری بیماری کرونا و تعطیلات ایام نوروز بر روند پیشرفت این عملیات تاثیر گذار نبوده و با تلاش شبانه روزی مجموعه مدیران و کارکنان شرکت جمکو این مهم با موفقیت کامل و ثبت کوتاهترین رکورد زمانی در مقایسه با تعمیرات اساسی سال های گذشته این واحد، به انجام رسید .

فهرست