سال: 2019

**تقدیر**

(( تقدیر از مدیر عامل هلدینگ کوثر صبا و  مدیران عامل شرکت های تابعه )) ………………………………………………………………………………………. به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه صنعت کوثر صبا: در پایان چهارمین نشست مدیران سازمان…

جلسه آموزش تعالی سازمانی

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گزاری توسعه صنعت کوثر صبا : بنا به ضرورت امر و تأکید جناب آقای دکتر عین افشار مدیرعامل شرکت کوثر صبا، جهت حضور فعال…

چرخه حمایت ، تولید و فروش

چرخه حمایت ، تولید و فروش به گزارش روابط عمومی شرکت خاوردشت : پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری(دامت برکاته) در سال رونق تولید این شرکت در ادامه حمایت از کشاورزان…
فهرست