ماه: دسامبر 2019

**تقدیر**

(( تقدیر از مدیر عامل هلدینگ کوثر صبا و  مدیران عامل شرکت های تابعه )) ………………………………………………………………………………………. به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه صنعت کوثر صبا: در پایان چهارمین نشست مدیران سازمان…
فهرست