درباره ما

سال تاسیس: 1364

شرکت های زیرمجموعه: 7

جوایز و گواهینامه های معتبر: 26

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت کوثر صبا به عنوان یکی از شرکت های مادر وابسته به سازمان اقتصادی کوثر با دارا بودن کارخانجات مهم اقتصادی در زمینه های تولیدی، کشاورزی، صنعتی، سرمایه گذاری و مشارکت در طرح های بازرگانی فعالیت می نماید. موضوع فعالیت اصلی شرکت در زمینه تولید روغن خام  و کنجاله، موتور های الکتریکی و سیم و کابل، لوازم صوتی و تصویری می باشد که توسط ۶ شرکت زیرمجموعه صورت می پذیرد.

فهرست