حضور شرکت جمکو در کنفرانس بین المللی موتور ها و ژنراتور های الکتریکی در سبزوار

«اولین کنفرانس بین‌المللی موتورها و ژنراتورهای الکتریکی و نمایشگاه جانبی»، هفتم و هشتم اسفندماه سال جاری در دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار برگزار می‌شود. به گزارش روابط عمومی شرکت جمکو، این…

جمکو افتخار صنعت ایران

خرید مستقیم عایق هایی مصرفی در الکتروموتور های تولیدی جمکو از شرکت ایزوولتا شرکت ماشین های الکتریکی جوین (جمکو) ازشرکتهای تحت پوشش سازمان اقتصادی کوثر است که در زمینه تولید…
فهرست