دکتر مجتبی قاسمی

دکتر مجتبی قاسمی معارفه شد

به گزارش روابط عمومی هلدینگ کوثر صبا، طی مراسمی با حضور مدیرعامل، آقای دکتر عین افشار و اعضای هیأت مدیره هلدینگ کوثر صبا مراسم معارفه دکتر مجتبی قاسمی برگزار و…
فهرست