گروه سرمایه گذاری توسعه صنعت کوثر صبا

مدیران

معاون برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد
جواد عبد نصرالهی

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی-تشکیلات و روشها

معاون مالی، سرمایه انسانی و پشتیبانی
احمد اکبری

تحصیلات: کارشناسی ارشد حسابداری

معاون سرمایه گذاری و توسعه
کاوه دارابی

تحصیلات: دکتری تخصصی مهندسی معدن-فرآوری مواد معدنی

مدیر حوزه مدیر عامل
رضا تراز

تحصیلات: کارشناسی ارشد اقتصاد نفت و گاز

مدیر روابط عمومی، امور بین الملل و برندینگ
سمانه ناظریان

تحصیلات: دکتری آموزش زبان انگلیسی

مدیر حراست: محسن ملک نیا

تحصیلات: کارشناسی اقتصاد بازرگانی

مدیر حقوقی و امور قراردادها
حمید رضا حسینی

تحصیلات: کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

مدیر حسابرسی داخلی
محمد رضا پرسری

تحصیلات: کارشناسی ارشد بازرگانی بین الملل

مدیر بازرگانی خارجی
سید امیر موسوی

تحصیلات: کارشناسی ارشد بازرگانی بین الملل

مدیر برنامه ریزی راهبردی و تعالی سازمانی
گلاره رحیمی صادق

تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی معماری

مدیر سرمایه گذاری و ارزیابی اقتصادی
زینب قربانعلی

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت

مدیر سرمایه انسانی، پشتیبانی و اداری
محمد رضا گوهربخش

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی - تولید

مدیر مالی و تامین منابع
عباس کریمی کلایه

تحصیلات: کارشناسی ارشد حسابداری

مدیر امور مجامع
ستار باقری

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت مالی

کلیه حقوق متعلق به شرکت سرمایه گزاری توسعه کوثر صبا می باشد. طراحی سایت و سئو : وب نگاران پارسه