دوشنبه ، ۱۷ مرداد
 بازدید دکتر محمد جعفری اناری مدیرعامل هلدینگ کوثر صبا و هیأت همراه از شرکت کوثر به چین سامین (مانیلو)

بازدید دکتر محمد جعفری اناری مدیرعامل هلدینگ کوثر صبا و هیأت همراه از شرکت کوثر به چین سامین (مانیلو)

آئین تکریم و معارفه سرپرست شرکت کشت و صنعت خاوردشت

آئین تکریم و معارفه سرپرست شرکت کشت و صنعت خاوردشت

یکشنبه ، ۰۱ خرداد
بازدید مدیرعامل هلدینگ کوثر صبا و هیأت همراه از شرکت سیمکات

بازدید مدیرعامل هلدینگ کوثر صبا و هیأت همراه از شرکت سیمکات

سه شنبه ، ۱۷ خرداد
  بازدید مدیرعامل و شورای مدیران هلدینگ کوثر صبا از کارخانه شهاب

بازدید مدیرعامل و شورای مدیران هلدینگ کوثر صبا از کارخانه شهاب

پنجشنبه ، ۰۵ خرداد
شعار سال
دکتر جعفری اناری
  بازدید دکتر محمد جعفری اناری و هیأت همراه از شرکت جمکو

بازدید دکتر محمد جعفری اناری و هیأت همراه از شرکت جمکو

سه شنبه ، ۲۴ خرداد